Bisera Veletanlic - Noć je duga (1973)

Moje ruke, pune praznih želja,
moje oči budne, kao san,
a noć je duga,
i noć je tuga,
i tužno ljubi svaki dan.

Moja kosa, plava kao tama,
moja soba sama, kao ja,
a noć je duga,
i noć je tuga,
i tužno neka zvezda sja!

Kuda sad?
Kuda sad,
kad ova noć sve staze zna,
i svojom tugo ih skriva,
sve do jutra,
sve dok ljubav tražim ja!


(A. Ilić – Z. Skerl – Z. Hadžimanov) PGP RTB, SF – 52570, 1973

- hvala Marko