Bisera Veletanlic - Volim te (Beogradsko proleće ‘74)

Volim te, kao pticu koja govori,
kao cvetove ludih oblaka,
kao priče ekscentrika.

Volim te, kao Labudovo jezero,
kao čudesne dvorce iz bajke,
nedokučive, daleke pejzaže.
Kao neobično ime tvoje majke.

Volim te, kao egzotični parfem,
kao naivna pitanja deteta.
Volim te, kao fanatici Boga,
kao što bih volela na put oko sveta!

(K. Kovač – Z. Skerl – K. Kovač) PGP RTB S 52620. 1974.

- hvala Marko