Bisera Veletanlic - Ne traži (1973)

Da odgovor danas tražiš, mada ga znaš.
Za mene si tako malo ti hteo da daš!
Za danima što su pošli, ne ne žalim ja!
Nek’ zaborav skrije sada sve noći bez sna.

Ne traži ljubav moju, ne traži!
Ništa drugo, sem laži,
ja ne mogu da dam, dam,
tebi da dam!
Ne traži našu nestalu sreću,
više nikada neću da ti poljupce dam!

Za varljivu ljubav tvoju, sad dolazi kraj.
Potražiću lepše nebo, lepši sunčevi sjaj.
Za danima što su prošli, ne, ne žalim ja!
Nek’ zaborav skrije sada sve noći bez sna.

Ne traži ljubav moju, ne traži!
Ništa drugo, sem laži,
ja ne mogu da dam, dam,
tebi da dam!
Ne traži našu nestalu sreću,
više nikada neću da ti poljupce dam!

(A. Korać – Z. Skerl – A. korać) PGP RTB SF 52 585, 1973.

- hvala Marko