Bisera Veletanlic - Tebi treba moja snaga (Beogradsko proleće ’78)

Tebi treba neka lepa, nova pesma,
puna snage, da ti kaže, da ti tepa,
i da misli tvoje krade.

Tebi treba mnogo dati,
mnogo toplih reči treba,
da se sjaj u oči vrati,
u ta čista, plava neba!

Tebi treba čvrsta ruka,
da te štiti, da te vodi
iz tog kruga iz tih muka,
da te vodi ka slobodi.

Tebi treba moja snaga,
moja ljubav da te štiti.
Hajde sada, probaj, dragi
neće tako teško biti!

(K. Kovač – S. Kovač) PGP RTB S 52779, 1978.

- hvala Marko