Bisera Veletanlic - Kad bi (Opatija ’67)

Kada bi ljubav tekla
stazama cijelog svijeta.
Kada bi ljudi dali
jedni drugima ruke,
vrijeme bi stalo tada,
zlo bi na svijetu uvelo.

Djeca cijeloga svijeta,
tad bi u kolu igrala.
U kolu mira, djeca svih boja,
jer rat bi bio dalek kraj.
Jedna bi himna bila na svijetu,
i počeo bi život nov.


Kada bi ljubav tekla
stazama cijelog svijeta.
Kada bi ljudi dali
jedni drugima ruke…
U kolu mira, djeca svih boja,
jer rat bi bio dalek kraj.
Jedna bi himna bila na svijetu,
i počeo bi život nov.

(Esad Arnautalić – Esad Arnautalić, R. Hadrović) PGP RTB, EP 50922, 1967.

- hvala Marko