Bisera Veletanlic - Dođi, kad zima odlazi (Beogradsko proleće ’75)

Dođi, kada mladi vetar
mome domu svrati.
Bićeš moja prva ljubav,
i tvom ću srcu mekan ležaj dati.

Dođi, kada puna nade
srce nudim cvetu.
Bićeš moje prvo jutro,
i za me dobra kiša u letu.

Dođi, kad zima odlazi,
s njom svi prestaju jadi.
Nov život nas čeka –
još smo mladi!

Dođi, kad zima odlazi,
dođi na ognjište moje.
Svi će potoci pevati
za nas dvoje.

(M. Živanović – Stjepan Benzon) PGP RTB S 52 664 , 1975

- hvala Marko