Bisera Veletanlic - Maglovit dan (Zagrebfest ’73)

Maglovit dan pao na grad,
sakrio most, taj nezvan gost.
Prosuo kiše na jesenji put,
da bude još više sumoran i žut.

Negde daleko čuju se zvona,
da li do njega dopiru ona?
Kroz ovu kišu, što pada sve jače,
da l’ čuje srce koje za njim plače?

(A. Korać – Z skerl – A. Korać) PGP RTB SF 52 585, 1973.

- hvala Marko