Bisera Veletanlic - Dok te ljubim (Zagreb '80)

Kao zlatno, zrelo žito,
koje samo vetar zna,
moja kosa na tvom licu,
dok me ljubiš,
dok me ljubiš,
dok te ljubim,
ljubim ja.

Kao mirno, toplo polje,
što se jutrom Suncu da,
tvoje telo pored mene,
dok me ljubiš,
dok me ljubiš,
dok te ljubim,
ljubim ja.

Kao reka,
koja juri na kraj Sveta,
na kraj sna.
Kao plamen, koji pali,
tvoja ljubav mene nosi,
dok me ljubiš,
dok me ljubiš,
dok te ljubim,
ljubim ja.

- hvala Marko