Bisera Veletanlic - Mi znamo sve (What Do I Do) (1972) (Senka i Bisera Veletanlić)

Na, na na na,
mi znamo sve –
gde vetar duva,
a gde ne.

Na, na na na,
mi znamo sve –
prijatelj ko je,
a ko ne.

Dok smo bez problema –
prijatelja roj,
dok smo srećne –
veliki ih je broj!

Paru-dve na zajam
kad zatražimo mi,
u mišju rupu beže svi.
I sad na ovom svetu smo
jedna drugoj sve,
sirote, male sestre dve.

I tako svaki dan, baš kao ovaj čas,
u pesmi teče život naš!

(D. Holten - O. i V. Borisavljević)

Jugoton, SY 22066, 1972.

- hvala Marko