Bisera Veletanlic - Jedno leto kasno (Budva '96)

Šta će mi oko,
kad suzom vlaži?
Šta će mi ruka,
kad tvoju traži?

Šta će mi usne
u zore bele,
kad samo s tobom
zgrešiti žele?

Šta će mi duša
u hiljadu boja,
kad ni jedna boja
nije moja?

Šta će mi duša?
Šta od nje osta?
Tebe sam željna,
nikad’ te dosta.

Ti ljubiš nežno,
ljubiš polako.
Ti ljubiš divlje,
boliš me jako.

S tobom mi
nikad’ ništa jasno,
al’ ne dam
jedno leto kasno.

(D. Stanković – Inja Leandrova – D. Stanković)

- hvala Marko