Bisera Veletanlic - Ostavi sve* (1975)

* Pesmu skupa pevaju Nada Knežević, Bisera Veletanlić, Beti Đorđević, Boba Stefanović i vokalna grupa RTB


Ako sad poželiš reć’
nemir tvoj da ode s njom,
uzmi mir iz nekog sna i nađi put
i nađi mir..

Ostavi sve, sve je laž!
Ostavi sve, svemu je kraj!
Jer stvoren je put, i nađen je mir za nas,
za sve.

Ako sam prepoznaš glas,
možda tih, daleki, blag,
njegov zov moj biće svet
u kom’ je put u kom’ je mir.

Ostavi sve, sve je laž!
Ostavo sve, svemu je kraj!
Jer stvoren je put, i nađen je mir za nas,
za sve.

(A. Ilić - M. Tucaković)

S 52659, PGP RTB, 1975

- hvala Marko