Bisera Veletanlic - Informbiro (1977)

Druže Tito, jači od čelika,
ničija nas neće smesti vika.
Klevetnička kampanja propada,
il’ s Istoka, il’ sa Zapada.

Pa neka nas i forum blati,
socijalizam kod nas će procvati.
Udarnički svaki dan se radi,
i u pravom smislu zemlja se gradi!

Klevete nas omesti ne mogu,
jer naš narod čvrsto drži slogu.
Što je više kleveta i laži,
Tito nam je miliji i draži!

Na na na na na na na na...

Drug nas Tito uči i kazuje
da istina uvijek pobjeđuje.
Da je pravda jača nego sila,
da je pravda uvijek pobijedila!

Druže Tito, te su tiječi mile,
da je pravda jača i od sile,
da je ljepše za slobodu mrijeti,
nego k’o rob ponizno živjeti!

Klevete nas omesti ne mogu,
jer naš narod čvrsto drži slogu.
Što je više kleveta i laži,
Tito nam je miliji i draži!

Na na na na na na na na...

(K. Kovač – S. Marković – narodni) LP kompilacija Pesme Titu PGP RTB LP 5315 7.11.1977.

- hvala Marko