Bisera Veletanlic - Priznaj mi (Opatija ’78)

Priznaj mi da me voliš,
kad imaš snage
da me moliš da zaboravim
da si moj.

Priznaj mi, bar, da je mila
i da je ono što sam bila
kad sve poklanjaš njoj.

Sad ostavi meni našu bol i laži.
Sad plači za nas na krilu mom,
jer ja mogu da čuvam naše sne i draži,
a ti, ti živi lepše sa njom!

Priznaj mi, bar, da je mlada,
kad život moj u bezdan pada,
kad sve moje poklanjaš njoj.

Sad ostavi meni našu bol i laži.
Sad plači za nas na krilu mom,
jer ja mogu da čuvam naše sne i draži,
a ti, ti živi lepše sa njom!

Priznaj mi sad!

(A. Ilić – Z. Skerl – Z. Hadžimanov) PGP RTB S 52775, 1978.

- hvala Marko