Bisera Veletanlic - Dan ljubavi* (1975)

* Prepev pesme Den ljubezni, slovenačke grupe Pepel in kri, koja je pobedila na festivalu Opatija '75 i predstavljala Jugoslaviju na Pesmi Evrovizije '75. Pesmu skupa pevaju Nada Knežević, Bisera Veletanlić, Beti Đorđević, Boba Stefanović i vokalna grupa RTB


To je bio dan,
lepši od svih,
sunčan i tih,
taj letnji dan,
koga znaš i sam.

To je onaj dan
što čuvam i sad u srcu svom,
zaboravit’ ga nikad
nemoj ti.

To je bio naš dan za ljubav,
najdraži san koji prođe za tren.
Još živi taj dan za ljubav,
što mi dade sve, i sve mi uze,
sve moje prošle sne.
Da li znaš da sanjam još taj dan,
dan dok toplo letnje sunce sja
mi smo tu još jednom zajedno,
i taj za ljubav dan.

(T. Hrušovar - A. Ilić - D. Velkaverh) Prepev sa slovenačkog Sveta Vuković

S 52659, PGP RTB, 1975

- hvala Marko