Olivera Katarina - Ja ništa ne znam (1967)

Ja ništa ne znam,
ništa ne umem,
taj ludi svet
baš ništa ne razumem!
Baš ne razumem, ta,
kuda tako žure
ti ludi ljudi
što stalno sreću juru?
Za mene mudrost
u srcu leži.
Taj ludi svet
od prave sreće beži!
Ja ništa ne znam,
ja ništa ne umem,
taj ludi svet baš ništa
ne razumem.

Meni je ljubav
sva mudrost moja.
Ljubav!
I uvek, samo ljubav!
To sve je što ja znam!

Bila sam mala,
nisam ni znala
da pogled nem
svu sreću katkad kaže.
Bila sam mala,
nisam ni znala.
Sad znam za ljubav,
a drugo baš ne umem.
Za mene mudrost
u srcu leži.
Taj ludi svet
od prave sreće beži!
Bila sam mala,
nisam ni znala.
Sad znam za... jedno...
a drugo – ne razumem!

Meni je ljubav
sva mudrost moja.
Ljubav!
I uvek, samo ljubav!
To sve je što ja znam!M. Guteša PGP RTB EPY 50139 1967.

- hvala Marko