Olivera Katarina - Balada o Vijetnamu (Vest sa Juga...) (1968)

Danas stiže s Juga nesreća i tuga.
Ubili su pedeset ljudi,
popalili su petnaest sela...
Nesreća i tuga...

Joj! Joj! Joj!

Pedeset silnih puta
pucali u moje srce,
petnaest su puta
spalili moju dušu...
Nesreća i tuga...

Joj! Joj! Joj!

Danas stiže s Juga nesreća i tuga.
Nesreća i tuga...


V. Kostić – Te Han PGP RTB EPY 50325 1968.

- hvala Marko