Olivera Katarina - Bilo je tako lepo sve (1976)

Imala sam jedan ludi san:
da plavim nebom letim ja,
a ispod mene dole zeleni sjaj,
u divnoj zemlji, čudesni kraj.

dok tako lebdim dalje ja,
zove me divna priroda,
i divlji okeani,
i planinski cvet.
Za jedan dan sam
obišla Svet.

Od silne te lepote,
od svega tog,
najviše želim svoj dom,
da u tišini sobe
kažem reči te:
„bilo je tako lepo sve!“


K. Kovač – J. Boček – S. Kovač PGP RTB S 52 739 1976.

- hvala Marko