Olivera Katarina - Ne dam, ne dam! (C’est moi... c’est moi...) (1967)

Ne dam!
Ne dam,
da srušiš mi sne!
Ne dam!
I ne dam, da razoriš sve!
Gledam u oči te,
znam, tvoja sam sva!
Telo je tvoje,
al’ srce ne dam ja!
Telo i duša – to sveta su dva,
tek ljubav kad vlada,
srećna sam ja!

Pucam, zovem
da vičem da l’ smem?
Reči ti slušam, al’ pogled je nem!
Sve što ti dadoh,
to ne shvataš ti!
Telo i duša – to razni su sni!
Telo i duša – to sveta su dva,
tek ljubav kad vlada,
srećna sam ja!


F. Grignard – M. Guteša PGP RTB EPY 50234 1967.

- hvala Marko