Olivera Katarina - Sada, i nikada više (1975)

Pogledaj me sada, jer nikada više,
poveruj mi sada, jer nikada više.
gledaj me sada, jer nikada više,
poslušaj me sada, jer nikada više...

Čuješ li me sada, i nikada više?
Grešila sam sada, i nikada više...

Sada, i nikada više!

Odboluj me sada, i nikada više,
zaboravi sada, jer nikada više..
Jasno mi je sada – nikada više!
Gotovo je sada, i nikada više!

Sada, i nikada više!

Z. Hadžimanov – Z. Simjanov – Z. Hadžimanov PGP RTB 51 727. 1975.

- hvala Marko