Olivera Katarina - Pada noć (1974)

Pada noć,
možda lutaš negde sam?
Pada noć,
kako lubav da ti dam?

Pada noć,
naša zvezda opet sja,
za njom kreni sad,
dođi, još te čekam ja!

Ljubavi, dođi mi,
željna sam šaptanja u snu,
i tebe pored mene, kad se rađa dan!
Ljubavi, dođi mi, nemoj biti sam,
jer svoje lude noći želim da ti dam.
Pokloni mi, najdraži,
poljupce za san,
i sebe pored mene, kad se rađa dan.
Ljubavi, dođi mi, nemoj biti sam,
jer svoje lude noći želim da ti dam.


A. Korać – S. Vuković PGP RTB SF 52 597 1974.

- hvala Marko