Olivera Katarina - Žena (1975)

Ne sećam se više onih burnih noći,
ali znam da si me silno milovao.
Ne sećam se dana, ne sećam se noći.
U svelom vrtu moje vreme vene,
ali moja ljubav nikad’ neće proći,
jer iz ovog srca nema kud’ da krene.

Ja sam samo žena, žena koja voli.
Ja sam samo žena, koju duša boli.
Ja sam samo žena, koja živi sama,
kojoj svakog jutra osvanjuje tama.

Ne sećam se više onih vrelih noći,
ali znam da si me nežno celivao.
Ne sećam se dana, ne sećam se noći.
U svelom vrtu moje vreme vene,
ali moja ljubav nikad’ neće proći,
jer iz ovog srca nema kud’ da krene.

Ja sam samo žena, žena koja voli.
Ja sam samo žena, koju duša boli.
Ja sam samo žena, koja živi sama,
kojoj svakog jutra osvanjuje tama.

Z. Hadžimanov – Z. Skerl – Z. Hadžimanov PGP RTB 51 727. 1975

- hvala Marko