Olivera Katarina - Shoshana (1967)

Zovi me Shoshaninne,
zovi me Shoshana,
zovi me, dragi,
čekam ja,
drhtim od čežnje sva!

Tiho se spušta noć.
Veče je.
Sumrak plav.
Drveće, trava i svaki cvet
mirisom mame nas.

Nežno ću, kao list,
da prođem kroz tvoje sne.
Blago ću, kao ružin cvet
ljubiti usne te!

Dugo će ova noć,
sva čudna i puna sna,
s vetrom da šapće:
„Shoshaninne!“,
šaptaće:
„Shoshana!“
<br>
J. Hadar – M. Guteša – Ii. Ivanji PGP RTB EPY 50234 1967.

- hvala Marko