Olivera Katarina - Nikad’ ne zaboravi dane naše ljubavi (Opatija ’78)

Sečaš li se zore rane, oj, Mile, oj?
Proleća u zimske dane, oj, dragi, moj?
Kad su gole, vite grane, oj, Mile, oj,
našom tajnom procvetale, oj, dragi moj!


Ne, ne, ne, ne. ne, ne, ne, ne
nikad’ ne zaboravi,
da da da da da da da
dane naše ljubavi.
Ne, ne, ne, ne. ne, ne, ne, ne
nikad’ ne zaboravi,
da da da da da da da
da smo se voleli.

Svud po snegu, k’o po rosi, oj, Mile, oj,
trčali smo ludo bosi, oj, dragi moj!
Jurili se, kikotali, oj, Mile, oj,
i ljubavi radovali, oj, dragi moj!

Ne, ne, ne, ne. ne, ne, ne, ne
nikad’ ne zaboravi,
da da da da da da da
dane naše ljubavi.
Ne, ne, ne, ne. ne, ne, ne, ne
nikad’ ne zaboravi,
da da da da da da da
da smo se voleli.

Grlili se san i java, oj, Mile, oj,
ljubav granu prolisatava, oj, dragi, oj!
Od radosti i miline, oj, Mile oj,
rascveta se, usred zime, oj, dragi moj!

Ne, ne, ne, ne. ne, ne, ne, ne
nikad’ ne zaboravi,
da da da da da da da
dane naše ljubavi.
Ne, ne, ne, ne. ne, ne, ne, ne
nikad’ ne zaboravi,
da da da da da da da
da smo se voleli.


A. Korać - Z. Skerl – O. Katarina PGP RTB S 52 776, 1978.

- hvala Marko