Satan Panonski - Pioniri maleni (Zakolji ga, Lenjine)

Dok sam imao sedam godina
o vrat mi stavili crvenu maramu
gadno je stezalo, ja se davio
pa još i danas imam traumu

Nisu ih učili, nego dresirali
Nisu ih pomogli, nego trenirali
Nisu ih štitili, nego zarobili
Nisu ih vodili, nego zavodili

ref:
A moji kapci nisu azbestni
A moje zjenice ne od mermera
Moji ožiljci bolno potresni
Moja krv, krv je prelila

- hvala toostoned