Satan Panonski - Misli li istok

Misli li istok da jači je zapad
Zna li tovariš da bogat je mister
Da li je sretan na kolhozu radnik
Da li stari rančer bolje krave ima

Pati li dječak iz Moskve kad vidi
Kako ludi punker Londonom skače
Hoće li ikad on protestirat
Ne, ne, on neće, boji se Sibira

refr:
Ne spominjite, ne spominjite
Jer me ne zanima to
Ne ličim ni jednom, ni drugom
Jer ja sam samo svoj

- hvala toostoned