Satan Panonski - Odrežite sise

Gledam istinu a gledam laž,
ruju uz klasna previranja,
većina strahu pripada još,
uz prugu su rođeno dijete našli.

refr:
ODREŽITE SISE BEZDUŠNOJ MAJCI,
ISPLJUNITE ISTINU U SULUDOJ HAJCI.
Svega smo imali
Nas su lagali.

Vidim obećano, vidim krize,
golub pismonoša glađu štrajka,
protest zbog duga davnoga,
uz prugu su rođeno dijete našli.

refr:
ODREŽITE SISE...

- hvala toostoned