Satan Panonski - Dragi sine moj

Dragi sine moj
šta mi učini
dragom tati svom
kurac uglavi
ja i tvoja majka
voljeli smo se
pa smo tebe sine
doveli na svijet
jebo si je sine
postao si tata
sada i ti sine
imaš imaš brata
tvoja majka kurva
željela je tebe
htjela je ona sine
u usta da je jebeš
dragi sine moj

- hvala hibrid punk os