Satan Panonski - Oči u magli

Moja je slika objavljena javno
a ja sam ipak ostao nevidljiv,
rasprodan sam na licitaciji,
zaradio je slikar gospodin.

Moja je slika objavljena javno,
a vi gledate samo u oči,
promotrite malo organe moje,
ne poznajete tijelo što mene rodi.

Moja je slika objavljena javno
i sada ne moram ni biti živ,
naređeno je da zatvorim oči,
jer drugovi su ih vidjeli.

refr:
Vi gledate negdje moje oči u magli
Prilazite k meni samo kroz tamu
Nazire se tijelo oronulo u magli
Čudan me umjetnik drži u ramu

- hvala toostoned