Satan Panonski - Ratno stanje

Sjećam se, bodljikave žice
Sjaćam se, automata
Sjećam se, pasa bijesnih
Sjećam se, rata

Sjećam se, tortura gnusnih
Sjećam se, kaveza mračnog
Sjećam se, vješanja nedužnih
Sjećam se, rata

refr:
A ratno stanje uveo je Voiceh,
internirani smo ja i Walensa,
Spasili bi Galilea,
i mene će, jer sam blesav

- hvala toostoned