Superhiks - Barska pesna

Ti baraš pivo ili dve, da zaboraviš na se
da se praviš malku luda ili ne.
Ma ne bi sakal ti da si kako niv
i da padneš tolku nisko, razmisli.

Za tebe životot e pab
eden golem drven šank
i edna dobra barska stolica
I pak završuvaš so krigla
i igrata e nivna
tuka nekade ti došol kraj.
Ti došol kraj. h 2

Baraš pivo ili dve, da zaboraviš na se
da se praviš malku luda ili ne.
Ma ne bi sakal ti da si kako niv
i da padneš tolku nisko, razmisli.

Gi broiš vodkite na glas
daj počesti ne i nas
ovaa čaška raga nova nadež, spas.
I poslednata čaša
zameni ja so flaša
malku ti e, nema da ti stasa.
Nema da ti stasa. h 3