Superhiks - Graffity boy (na ćirilici)

Во еден непознат дел
во еден напуштен кварт во Скопје
тој бара повик за спас
и веќе губи на глас
гледам безделничи тој
малиот Graffity boy
а него го гледам барем еднаш на ден
во овој ѕидовен свет
го познавам, клинец од моето мало
а татко чувар, мајка курва, сестра помала
кој од кој чуден спој, секој свој
Го прашувам „Пријателе зошто си гневен?
Низ цел град се зборува за тебе?


Бојава никого не убила
мислата никого не ранила
Бојава никого не убила
мислата никого не ранила