Superhiks - Horor (na ćirilici)

Хорор е ова што се случува
хорор е кој за тебе одлучува
хорор е градот во кој живееш
страшно е, се трудиш да се навикнеш

Хорор е твојата статистика
еден пат на месец да ми доаѓа
стечајник, социјални регрути
ако си правни ликвидатори

Твојот избор каде да се живее
хоророт твое мачно, тешко секојдневие
хоророт еве ново ви е Хичкок жанрови
а за нас толку својствени и препознатливи

Хорор е твојот свет, мал, затворен
хорор е напуштен, заборавен
хорор е градот во кој живееш
страшно е, се трудиш да се навикнеш

Твојот избор каде да се живее
хоророт твое мачно, тешко секојдневие
хоророт еве ново ви е Хичкок жанрови
а за нас толку својствени и препознатливи