Superhiks - Toa Ne Sum Jas (na ćirilici)

Се видов себеси,
но навидум, но навидум без причина,
по навика си велам пак,
извини тоа не сум јас.
Се видов себеси
но навидум, но навидум без причина,
по навика си велам пак,
извини тоа не сум јас.

А можеби сум луд
зборувајќи самиот со себе,
а можеби сум луд
тоа не сум јас, тоа не сум...

Тоа не сум јас, тоа сум јас во себе,
тоа не сум јас, тоа сум јас без себе,
тоа не сум јас, тоа сум јас во себе,
заробен, заробен во себе.


Се видов себеси,
но навидум, но навидум без причина,
по навика си велам пак,
извини тоа не сум јас.
Се видов себеси
но навидум, но навидум без причина,
по навика си велам пак,
извини тоа не сум јас.

А можеби сум луд
зборувајќи самиот со себе,
а можеби сум луд
тоа не сум јас, тоа не сум...

Тоа не сум јас, тоа сум јас во себе,
тоа не сум јас, тоа сум јас без себе,
тоа не сум јас, тоа сум јас во себе,
заробен, заробен во себе