Superhiks - Za Žal (na ćirilici)

Добровечер.
Иронично и малку слично
исто ко пред два-три дена
велам: "Само нека е со добро"
типично провокативно
Несомнено ве чувствувам,
но површно ве прифаќам, за жал.
Тука чинам јас не припаѓам,
тука јас не припаѓам.

За жал, за жал,
тука јас не припаѓам. х 3
За жал, за жал.

Добровечер.
Уште едно погрешно алиби
вистина и малку лага
гледам дека ништо не е важно
и овој ден е обична реприза.
Несомнено ве чувствувам,
но површно ве прифаќам, за жал.
Тука чинам јас не припаѓам,
тука јас не припаѓам.

За жал, за жал,
тука јас не припаѓам. х 8
За жал, за жал.

За жал, за жал. х 8