Josipa Lisac - Večernja elegija (IX festival vojničkih pjesama ’70)

Mirno snivaj grade moj,
snivaj zemljo moja stara,
tvoje međe čuvaju
hiljade čuvara...

Mirno snivaj sine moj,
snivaj majko moja stara,
vaše snove čuvaju
hiljade čuvara...

Jedna rijeka nema sna,
žurno negdje plovi...
Jedna nema dna
skrivaju ga snovi...

Oblij rodnom dolinom,
rijeko, druže stari,
tvoju modru obalu
čuvaju čuvari...

Nek te svuda prati mir
niz predjele znane ;
ako sretneš dubok vir
sakrij naše tajne...

Kada stigneš u kraj moj
tu predah potraži,
pokloni mu želja roj,
sve što imaš kaži...


(B. Karakaš – S. Kalogjera – B. Karakaš)

- hvala La Mànik