Josipa Lisac - Halo Taxi! (Vaš šlager sezone ’68) (sa Zlatnim akordima)

Ulicama juri,
stane pred te,
pa trubi.
Taxi, hej, hej, hej,
halo!

Svima signalizira
da l’ desno,
il’ lijevo skrijeće.
Taxi, hej, hej, hej,
halo!

Taxi, tebi pjevam,
dok ti zvoni telefon.
Halo, Taxi, ja te zovem,
vozi me kroz noć.

Žute tablice svijetle
u mnoštvu raznih boja.
Taxi, hej, hej, hej,
halo!

U gradu hiljadu boja,
zasvijetle gradske reklame,
Taxi, hej, hej, hej,
halo!

Svima signalizira
da l’ desno,
il’ lijevo skrijeće.
Taxi, hej, hej, hej,
halo!

Taxi, tebi pjevam,
dok ti zvoni telefon.
Halo, Taxi, ja te zovem,
vozi me kroz noć.

Žute tablice svijetle
u mnoštvu raznih boja.
Taxi, hej, hej, hej,
halo!

- hvala Marko