Josipa Lisac - Samujem u samoći sama (Pesma leta ‘71)

Ti si bio moj cvijet,
moj san, moja radost i bol.
Sad je prazan taj svijet,
i padaju suze na stol.

Sama, sama, u samoći samujem,
gledam ruže što u vazi sad mru.
Tužna, tužna, ja u tuzi tugujem,
i preklinjem sudbinu zlu.

Sama, sama, u samoći samujem,
slušam kišu što se spušta niz put.
Tužna, tužna, ja u tuzi tugujem,
i čekam da vratiš se tu.

- hvala Marko