Josipa Lisac - Sunce sja za nas (Omladina '68) (sa Zlatnim akordima)

Sunce, Sunce...

Kišnog jutra šetala sam
parkovima grada.
Susrela sam divnog momka,
pogleda blaga.
Oči plave, kosa plava,
idol mojih snova.
Kiša pada, sklonismo se
ispod starog krova.

Gledamo se mi,
govorimo sad mi,
pružamo sad ruke...

Sad kiša prestade,
i Sunce zarumeni,
obasja toplim zlatom
naša lica draga.

I Sunce, sunce sja,
Sunce sja, Sunce sja,
za nas!

- hvala Marko