Josipa Lisac - Čovjek (Slovenska popevka ’75)

Dođeš na svijet,
već netko i ime ti da.
Al’ dođe dan,
kad sebi ime daješ sam!

Jer naš se život ne živi kroz san,
o zlu, il’ dobru, odlučuješ, znaj, ti sam!

Svak’ vrijedi koliko zna,
koliko drugom da.
Kol’ko dobrote,
kol’ko ljepote
nosi u srcu svom.

Svak’ vrijedi koliko zna,
koliko drugom da.
Žednome vode,
svijetu slobode.
To je zakon za sve!

Kad prođe sve što
puštaš drugom, sebi ne,
u igri toj, jedini sudac sam si svoj,
jer tvoj se život ne živi kroz san,
o zlu, il’ dobru, odlučuješ, znaj, ti sam!

Svak’ vrijedi koliko zna,
koliko drugom da.
Kol’ko dobrote,
kol’ko ljepote
nosi u srcu svom.

Svak’ vrijedi koliko zna,
koliko drugom da.
Žednome vode,
svijetu slobode.
To je zakon za sve!

- hvala Marko