Josipa Lisac - Spustila se kiša (1970)

Spustila se kiša,
kao zastor oko nas.
Tu je kraj ovog sna,
sada znaš.

Naše utisnute stope,
već u blatu gube trag,
a taj put ispred nas
krije mrak.

Pala je noć na izgubljene sne.
Ne znam ni kad rasplinulo se sve.
Odjendnom sama ostala sam tu.
Ljubav je bila kraj nas,
nisi htio nju.

Pala je noć na raskvašeni put.
Odlazim sad, a ne znam još ni kud.
Širok je svijet,
zaboravit ću sve.
Širok je svijet.
Širok sviijet.

Voljela sam ludo,
kao nikad prije tog.
Sad je tu zadnji dan
puta mog.

Negdje ostat će na kiši
jedan izgaženi cvijet,
kao moj, ovu noć
srušen svijet.

Pala je noć na izgubljene sne.
Ne znam ni kad rasplinulo se sve.
Odjendnom sama ostala sam tu.
Ljubav je bila kraj nas,
nisi htio nju.

Pala je noć na raskvašeni put.
Odlazim sad, a ne znam još ni kud.
Širok je svijet,
zaboravit ću sve.
Širok je svijet.
Širok sviijet.

- hvala Marko