Superhiks - Kolku Vreme

Jas sum od Danska, Švedska, Južna Avstralija
i dojdov malku pamet da vi posolam
čevli za žena mi, mider za baba mi,
za mojot vnuk kupuvam diskovi

Vašata zemja e zdodevna, visoka, pasivna
i na momenti potsetuva na Pakistan.
Se što možam jas za vas da napravam
e toa pamet da vi posolam.

Čekaj bre malku seti se
koj prodava bezredie
razvrati licemerie
bar malku sveti se.

Jas sum od Danska, Švedska, Južna Avstralija
i nemam nekoja poraka jasna baš.

Čekaj bre malku seti se
koj prodava bezredie
razvrati licemerie
bar malku sveti se.

A znam i da se setam kolku bevme mali,
no gordi, sreќni sme i ubavi i zdravi.
Kolku li vreme ќe go čekame da dojde
sonceto proletta i mirisot na treva, na trevaaaaaa?!

Ča ča ča.