Superhiks - Chkembe chorba (na ćirilici)

Те гледам скоро секој ден,
а велат дека јас сум тој што бил
толку напорен и здодевен.

Ми велиш бркај работа,
а знаеш дека сум невработен,
(подзаведнат)?, неспособен.

И повторно истите погледи,
ме предизвикуваш, ме радуваш
и моите вишок килограми,
ги забележуваш, заминуваш.

А сакаав да ти кажам дека сакам (сакам)
да си моја (да си моја) чкембе чорба (чкембе чорба)
моја турлиии тава, вкусна 2х[сармааа],
2х[компир манџааа], 2х[макарониии], тортелиниии.

2х[Сакаам] 2х[да си моја] 2х[чкембе чорба],
моја турлиии тава, вкусна 2х[сармааа],
2х[компир манџааа], 2х[макарониии], тортелиниии.