Superhiks - Drugar (na ćirilici)

Другар, за тебе е ова нешто, другар
Другааар,ми велиш на мене често.
Знам дека сум ти здодевен,
но пробај разбери ме другар.

Другар, другар.

Другар, навистина ти си нешто
другар, ми вети, а сега ништо,
Знам дека сум ти здодевен,
но пробај разбери ме другар.


[Другар]

Хеј другар, ми велиш на мене често
Другар, ти значам ли барем нешто,
знам дека сум по малку здодевен,
но искрен биди другар, другар.

И бегај,
И бегај од мене другар, другар
и на други сега можеш да им викаш, брат ти, другар.
Затоа пробај да ме разбереш
И губи се ти другар.

2x
[Затоа пробај да ме разбереш и губи се ти другар.]

Знам дека сум ти здодевен,
но пробај разбери ме другар.

Затоа пробај да ме разбереш и губи се ти другар.

И на други после можеш да им викаш, брат ти, другар.

Затоа пробај да меее!!!


[да им викаш 3х{другар}]

Можеш да им викаш, брат ти, другар.