Maja Odzaklijevska - Igore moj (MESAM '85)

Nisam, nisam ti rekla
šta mi sada značiš.
I kad te nema,
ti ljubav zračiš.

Čudna, čudna se vatra
iz tebe stalno lije.
Sve je u redu,
i dobro mi je.

Igore moj!

Ti ne znaš kako ćutanje
razdire i boli!

Igore moj!

Al’ ja ću te sačuvati,
tako je kad se voli!

Igore moj!

Ti nikad nećeš znati
za noći pune boli!

Igore moj!

Al’ja ću te sačuvati,
tako je kad se voli!

Igore moj!
Igore moj!

Nisam, nisam ti rekla
koliko mi značiš.
I kad te nema,
ti ljubav zračiš.

Čudna, čudna se vatra
iz tebe stalno lije.
Sve je u redu,
i dobro mi je.

Igore moj!

Ti ne znaš kako ćutanje
razdire i boli!

Igore moj!

Al’ ja ću te sačuvati,
tako je kad se voli!

Igore moj!

Ti nikad nećeš znati
za noći pune boli!

Igore moj!

Al’ja ću te sačuvati,
tako je kad se voli!

Igore moj!
Igore moj!

- hvala Marko