Maja Odzaklijevska - Gorim (Budva 2003)

Kako sam samo mogla da previdim,
da takvo telo prva ja ne vidim?
Jer, kako prođeš, postaje mi vruće –
ja gorim!

Uz moje navike ovo ne pristaje,
ponos me izdaje, požuda ne prestaje,
jer, kako prođeš, postaje mi vruće –
gorim!

Ta mala pored tebe ne vidi baš sve!
Ni osmeh, ni pogled tvoj, ni želju
da noćas budeš samo
moj!

Gorim! Sva gorim
za jednu noć bez sna,
bez prestanka!

Gorim! Ja plovim
po oblacima sve do nestanka!

Gorim! Sva gorim –
Ljubiću te kao nikoga!

Ljubim! Ja molim
da mi se za ljubav ljubav da!

- hvala Marko