Maja Odzaklijevska - Ljubav je dar (Obrade evrovizijskih hitova LP iz 1984)

To bio je moj najduži dan,
dan koji pamtiću ja,
jer vrijeme je tad stalo za nas
između jave i sna.

Kad' je taj prošao dan,
naša je ljubav tada bila prazna riječ.
Sada znam - htjeli smo sve,
a nismo bili svjesni tog što jubav je...

Jer ljubav, to je dar...

Sada znam - ljubav je dar
što drugom daješ srcem,
ili primaš sam.
Sada znam, ljubav je dar,
i shvatiš to kad nje se gasne zadnji plam!

Jer ljubav, to je dar...

To bio je moj najduži dan,
dan koji pamtiću ja.
Kad je taj prošao dan,
naša je ljubav tada bila prazna riječ.

Sada znam - htjeli smo sve,
a nismo bili svjesni tog',
što ljubav je.

Jer ljubav, to je dar...

Sada znam - ljubav je dar,
što drugom daješ srcem,
ili primaš sam.
Sada znam, ljubav je dar,
i shvatiš to kad nje se gasne zadnji plam!

Jer ljubav, to je dar...

- hvala Marko