Maja Odzaklijevska - Kad nežne svirke zamre ton (Hit parada ’74)

Kad nežne svirke tihi zamre ton,
u sećanju se još nastavlja on!
Ljubica miris živi i kad svenu,
utiskom što ga stvoriše u trenu.

Latice mogu, kad uvenu ruže,
postelju meku dragani da pruže.
Tvoje će misli, kad te skrije tama,
uzglavlje biti, gde spi ljubav sama!

- hvala Marko