Maja Odzaklijevska - Doći ću u kasne sate (Festival Slavonija '79)

U proljeće, kad' dunja cvate,
mirisom me svojim poji.
Doći ću u kasne sate,
da sa usana napijem se tvojih.

Sa dunja će cvijeće pasti,
ljuljat' će se cvijetna polja.
U mom srcu mak će cvasti,
o, ljubavi, jedina moja!

Želim da naša ljubav
bude mlada kao prije.
Da sa žitom u cvijetnom polju
uvijek cvate, uvijek zrije.

- hvala Marko