Gustafi - Stara sura

Aj stara sura poknut ces od jada
Toja cerka ma bit ce moja mlada
Taj na na naj, taj na na naj, taj na na nina nena
Tvoja cerka ma bit ce moja mlada

(solo)

Aj mila moja ma milo moje janje
Morat ces se ma jozeniti zame
Taj na na naj, taj na na naj, taj na na nina nena
Morat ces se ma jozeniti zame

(solo)

Aj lipo je viti ma tica na visini
Jos je lipce imati divojku na kolini
Taj na na naj, taj na naj, taj na na nina nena
Jos je lipce imati divojku na kolini

(solo)

Ma mala moja ma morat cu te slikat
Nemogu te ma zaboravit nikad
Taj na na naj, taj na naj, taj na na nina nena
Nemogu te ma zaboravit nikad

(solo)