Gustafi - Život je lip

Zivot je lip kad nisi slip
Tote je vuk, tamo cuk
Sunce tepli, daz dazdi
Nikad je soldi, nikad hi ni
Jena me voli, druga ne
Ma ca da delan z obe dve

Zivot je lip kad nisi slip

Jedan je crni - jedan crlen
Nikad si tepa, nikad slezen

Nikada teces, nikada lezis
Sada bi svega, a pokle nis
Zivi ti vajka, zivi ti hip
Zivot je lip kad nisi slip

Zivot je lip kad nisi slip

Tamo je flower, tote je cvit
Zivot je lip kad nisi slip